Skip to content Skip to footer

Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania Symfonia

Zakres możliwości systemu Symfonia ERP zazwyczaj oznacza znaczące zmiany w procesach i praktykach związanych z pracownikami. Zasadniczo dostępne są trzy rodzaje usług, które ułatwiają wdrażanie takich zmian – doradztwo, dostosowywanie i wsparcie. Czas wdrożenia zależy od wielkości firmy, liczby modułów, dostosowania, zakresu zmian procesu i gotowości klienta do przejęcia własności projektu. Moduły oprogramowania systemu ERP Symfonia mogą być wdrażane etapami.

Przygotowanie procesu wdrożenia oprogramowania Symfonia

Wdrażany system Symfonia ERP zazwyczaj wymaga zmian w istniejących procesach biznesowych. Słaba znajomość potrzebnych zmian procesowych przed rozpoczęciem wdrażania jest głównym powodem niepowodzenia projektu. Trudności mogą być związane z systemem, procesem biznesowym, infrastrukturą, szkoleniami lub brakiem motywacji. Dlatego ważne jest, aby organizacje dokładnie analizowały procesy biznesowe przed wdrożeniem oprogramowania ERP Symfonia. Analiza może identyfikować możliwości modernizacji procesów. Umożliwia również ocenę dostosowania bieżących procesów do procesów dostarczanych przez system ERP. Badania wskazują, że ryzyko niedopasowania procesów biznesowych zmniejsza się o łączenie bieżących procesów ze strategią organizacji, analizowanie skuteczności każdego procesu oraz zrozumienie istniejących zautomatyzowanych rozwiązań.

Konfiguracja systemu Symfonia

Konfiguracja oprogramowania ERP Symfonia w dużej mierze polega na zbalansowaniu sposobu, w jaki organizacja chce, aby system działa. W każdym wypadku oprogramowanie powinno funkcjonować zgodnie ze sposobem, w jaki został zaprojektowane. Oprogramowanie Symfonia zawierają wiele ustawień modyfikujących operacje systemowe. Na przykład organizacja może wybrać rodzaj księgowania zapasów czy rozpoznać przychody według jednostki geograficznej, linii produktów lub kanału dystrybucji; oraz czy płacić za koszty wysyłki z tytułu zwrotów od klientów. Oprogramowanie Symfonia jest oparte na najlepszych praktykach branżowych. Dostawcy systemu oferują klientom opcje konfiguracji, które pozwalają organizacjom na wprowadzanie własnych reguł biznesowych. Rozwiązania techniczne oferowane przez system Symfonia obejmują przepisanie części dostarczonego oprogramowania, napisanie własnego modułu do pracy w systemie ERP lub połączenie z systemem zewnętrznym. Te trzy opcje w różnym stopniu dostosowują system. Istnieją także opcje nietechniczne, takie jak zmiana praktyk biznesowych lub zasad organizacyjnych, które pozwalają lepiej dopasować dostarczony zestaw funkcji ERP.