Skip to content Skip to footer

Ścieki przemysłowe trudne w oczyszczaniu

Oczyszczalnie ścieków najczęściej są własnością samorządów gminnych. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem wszelkie szeroko rozumiane działania związane z zapewnienie ochrony środowisku znajdują się w katalogu podstawowych zadań samorządu terytorialnego na tym poziomie. Nie każda gmina jednakże posiada własną oczyszczalnię ścieków, natomiast każda ma obowiązek zadbać o zorganizowanie sposobu odbioru i oczyszczania ścieków powstających na jej terenie.

Oczyszczalnia kluczem do sukcesu

Gminne oczyszczalnie ścieków powinny zapewniać zarówno odbiór ścieków bytowych, pochodzących z domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych, jak również odbiór ścieków przemysłowych, pochodzących chociażby z zakładów produkcyjnych. Większe samorządy z reguły są sobie w stanie poradzić ze zorganizowaniem tego procesu. Mniejsze natomiast miewają w tym zakresie spore problemy, bowiem nie posiadają własnej oczyszczalni.

W takiej sytuacji odbiór ścieków bytowych z nieruchomości zamieszkałych zapewniany jest poprzez ich odbiór pojazdami asenizacyjnymi. To co sprawdza się w przypadku ścieków z domów i bloków, niekoniecznie dobrze będzie funkcjonowało w przypadku odbioru ścieków przemysłowych. Zakłady produkcyjne i inne duże przedsiębiorstwa przemysłowe produkują bowiem na tyle dużą ilość ścieków, że odbiór za pośrednictwem cystern asenizacyjnych mija się z celem.

Sieć kanalizacyjna najlepszym rozwiązaniem

Najsłuszniejszym i najbardziej uzasadnionym tak ekonomicznie, jak i z punktu widzenia ekologi, sposobem na odbiór ścieków przemysłowych jest więc zapewnienie przedsiębiorcom je produkującym dostępu do sieci kanalizacyjnej. Takie rozwiązanie jest zarówno najbardziej wygodne, jak i najwydajniejsze.

Nie warto nawet robić porównań z transportem ścieków za pośrednictwem taboru asenizacyjnego. Odbiór ścieków przemysłowych za pośrednictwem sieci sprawdza się praktycznie w każdym miejscu, gdzie został zastosowany. O ile oczywiście sieć jest właściwie zaprojektowana, wykonana i utrzymywana w należytym stanie.

Ścieki przemysłowe droższe niż bytowe

Firmy decydujące się na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej powinny jednakże brać poprawkę na jedną kwestię – odbiór ścieków przemysłowych jest dość wyraźnie droższy niż analogiczny odbiór nieczystości ciekłych o pochodzeniu bytowym.

Trend do stosowania zróżnicowanych stawek w tym zakresie obecny jest praktycznie w każdym regionie naszego kraju, toteż badając ewentualne koszty odbioru ścieków przemysłowych zawsze należy sprawdzać cennik, mający zastosowanie do przedsiębiorstw.

Leave a comment